Administracinė informacija

Finansinių ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Marijampolės savivaldybė
2020 m.
2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.

Kalvarijos savivaldybė
2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.

Kazlų Rūdos savivaldybė
2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Markė, modelis Spalva Valstybinis numeris
Opel Astra Pilka EGA859
Kia Ceed Ruda LHI432
Darbo skelbimai
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biure kviečiami dirbti visuomenės sveikatos specialistai.
Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.
Kiti reikalavimai: asmeninis sveikos gyvensenos praktikavimas, komunikabilumas, kūrybiškumas, atsakomybė, darbo kompiuteriu įgūdžiai, vairavimo įgūdžiai (B kategorija), raštvedybos pagrindai.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. nr. (8 343) 59 213, el. p. info@marijampolesvsb.lt. 
Programos ir projektai

ES IR LR VALSTYBĖS BIUDŽETO FINANSUOJAMI PROJEKTAI, KURIUOSE DALYVAUJA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Projekto pavadinimas Projekto tikslas
1. Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse" Projekto tikslas: padidinti Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS KALVARIJOS, KAZLŲ RŪDOS IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖSE
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėjo vykdyti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“.
Projekto tikslas – padidinti Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių tikslinių gupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. 
Siekiant įgyvendinti projekto tikslą, numatoma vykdyti šias sveikatos ugdymo priemones savivaldybėse: organizuoti tikslinių grupių asmenims skirtus informacinius ir (ar) šviečiamuosius renginius, mokymus ir kitas veiklas, skirtas tiesiogiai informuoti bei šviesti šių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis. Taip pat, formuoti tikslinių grupių asmenų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatingumo įgūdžius, skleisti gerąją patirtį.  Projekto metu sveikatos ugdymo priemones planuojama taikyti ir kaimo gyventojams – tokiu būdu siekiama mažinti skirtumą tarp vis didėjančių miesto ir kaimo gyventojų sveikatos netolygumų.
Per  2018 ir 2019 metus įvykdytos visos suplanuotos veiklos: 12 sveikatingumo mokymų (4 dienų trukmės) vaikams Marijampolėje, kurių metu per praktinius užsiėmimus vaikai mokomi sveikos gyvensenos žinių ir įgūdžių. Stovyklos metu vaikų laukė: fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimo praktiniai užsiėmimai, dailės terapija, saugaus eismo užsiėmimai, juoko joga, vaikų psichologinio pajėgumo didinimo užsiėmimai žaidimų pagalba, emocinio intelekto lavinimo dirbtuvės, pirmosios pagalbos bei burnos higienos įgūdžių lavinimo užsiėmimai, akių mankšta, ir daug kitų aktyvių veiklų. 
 
Vieno iš dalyvių mama pasidalino tokiu atsiliepimu apie stovyklą: „Vaikas grįžo iš stovyklos labai laimingas. Sakė gaila, kad taip trumpai, niekur jam nebuvo taip gerai kaip šioje stovykloje. Sakė mums jokių gazuotų gėrimų, jokio cukraus ant stalo, kad nebūtų, dantis valosi 2 kartus nereikia net priminti, mankštinasi. Labai ilgisi sutiktų draugų. Dar parsinešė dovanotą futbolo kamuolį su kuriuo nesiskiria. Ačiū, kad įnešėt į mūsų vasarą daugiau spalvų.“ 
6 sveikatos užsiėmimai vaikams  Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse, 38 paskaitos vaikams sveikos gyvensenos temomis, 6 (5 dienų trukmės) sveikatos stovyklos vyresnio amžiaus asmenims. Stovykloje vyksta įvairios sveikos gyvensenos paskaitos (streso valdymo, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo irk t.) ir praktiniai mokymai. 
 
17 paskaitų sveikos gyvensenos temomis vyresnio amžiaus asmenims, 7 dailės terapijos užsiėmimai ir 2 paskaita neįgaliesiems, 8 (po 16 val.) sveikatos stiprinimo programos suaugusiems asmenims, 13 sveikatos mokymų Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse, 2 paskaitos onkologijos tema, 1 (3 dienų trukmės) sveikatos stovykla Kalvarijoje su apgyvendinimu.
Per 2018 -2019 metų laikotarpį pasiektas unikalių asmenų rodiklis per visas savivaldybes 3078 dalyviai. 

Išsamesnė informacija apie projektą čia.

INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

Projekto pavadinimas
Projekto tikslai
2. INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS
  • Sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą, kuri padidins asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams. Siekiant efektyvaus veiklos organizavimo ir paslaugų prieinamumo gerinimo numatoma parengti integruotos sistemos diegimo savivaldybėse tvarkos aprašus, aiškiai nustatant įstaigų, teikiančių priklausomybės ligų diagnostikos, gydymo ir socialinės integracijos paslaugas tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus.
  • Kelti priklausomybės ligų srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus. Specialistų mokymas didins specialistų darbo našumą ir kels bendrą teikiamų paslaugų kokybę. Specialistai galės plačiau taikyti atvejo vadybos, motyvacinio interviu, ankstyvosios diganostikos ir kitus, mokslu pagrįstus, pagalbos metodus.

Projektą įgyvendina – Respublikinis priklausomybės ligų centras

Projekto partneris – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto biudžetas – 974 120,04 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Šalys:
Lietuva

Data: 2019–2022
Partneriai:
Projektas įgyvendinamas kartu su 15-lika savivaldybių iš 10-ties Lietuvos apskričių.

Rezultatai:
Kokybinis dabartinės situacijos tyrimas, integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašų parengimas, diegimas ir vertinimas 15-oje Lietuvos savivaldybių, 2 tarptautinės konferencijos, 30 apskritojo stalo diskusijų, 30 visuomenės informavimo renginių, savivaldybių-projekto partnerių specialistų mokymai atvejo vadybos, motyvacinio interviu, intervizijų vedimo, žemo slenksčio, užkrečiamųjų ligų prevencijos temomis, priklausomybės nuo alkoholio ankstyvos diagnostikos ir gydymo, ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo (AUDIT) temomis, priklausomybės konsultantų rengimas.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-07 10:46