Naujiena

Gydytojai nebeišduos vaiko ligą patvirtinančios pažymos

Sveikatos apsaugos ministras 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-568 pakeitė ankstesnį 1999 11 29 įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos".


Taigi, medicininės pažymos forma Nr. 094/a nebebus skirta ugdymo įstaigoms ir vadinsis „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos".

Rugsėjo 1 d. įsigaliosiančiais pakeitimais patikslintas šių taisyklių 109 punktas dėl Medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) išdavimo, išbraukiant žodžius „studentams, moksleiviams". Tai reiškia, kad medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kuria pateisinamas vaikų ir moksleivių neatvykimas į ugdymo įstaigą, ugdymo institucijoms nebebus išduodama, o ugdymo įstaigų steigėjai ir ugdymo įstaigos turės priimti sprendimus dėl vaiko ar mokinių ugdymo įstaigoje praleistų dienų pateisinimo pagrindimo nenaudojant formos 094/a, t. y. nustatyti, kokiais atvejais ir tvarka tėvai turės pagrįsti vaiko nebuvimą mokykloje ar darželyje.

Ugdymo įstaigos, neturėdamos teisinio pagrindo tvarkyti sveikatos duomenis, negali reikalauti pažymų dėl praleistų pamokų pateisinimo, o gydymo įstaigos, išduodamos tokias pažymas ir teikdamos jas ugdymo įstaigoms, pažeidžia Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas, dėl ko įstaigoms gali būti taikomos baudos.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo patys užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą, jeigu vaikas negali atvykti, nedelsiant informuoti ugdymo įstaigą, kurią vaikas lanko. Pažymime, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) informaciją apie vaiko apsylankymus asmens sveikatos priežiūros įstaigoje gali peržiūrėti ir atsispausdinti prisijungę prie vaiko asmeninės paskyros e.sveikatos sistemos adresu www.esveikata.lt.

094/a pažyma nebebus išduodama ir studentams, kurie dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo ar dėl sergančio vaiko priežiūros negali atvykti į egzaminą arba nori gauti akademines atostogas. Tam jiems bus išduodamos kitos formos.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad iki 2019-09-01 galiojančioje formoje Nr. 094/a nėra eilutės, skirtos fizinio krūvio po ligos ribojimui nurodyti, o sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose šiuo metu nenustatytas reikalavimas gydytojams pateikti informaciją mokykloms apie fizinio krūvio ribojimą po mokinio ligos.

Vieną kartą per metus asmens sveikatos priežiūros įstaigose atlikus privalomą profilaktinį mokinio sveikatos tikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildomas Vaiko sveikatos pažymėjimas, kuriame įrašomi nustatyti duomenys (tame tarpe ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ir kitai ugdymo įstaigai. Jeigu, nepasibaigus fomos Nr. E027-1 galiojimo laikui, vaiko ar nepilnamečio mokinio sveikatos būklė pasikeičia taip, kad turi būti keičiama jo fizinio ugdymo grupė arba atsiranda naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jam dalyvaujant ugdymo veikloje, ši  informacija įrašoma į formą Nr. 046/a "Medicininis pažymėjimas", kuri pateikiama visuomenės sveikatos specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-10-02 11:19