Administracinė informacija

Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinės atskaitomybės dokumentai
2021 m.
2020 m.
2019m.
2018 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2020 m.
2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.

Kazlų Rūdos savivaldybė

2019 m.
2018 m.
2017 m.
2016 m.
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Markė, modelis Spalva Valstybinis numeris
Opel Astra Pilka EGA859
Kia Ceed Ruda LHI432
Darbo skelbimai
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biure kviečiami dirbti visuomenės sveikatos specialistai.
Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.
Kiti reikalavimai: asmeninis sveikos gyvensenos praktikavimas, komunikabilumas, kūrybiškumas, atsakomybė, darbo kompiuteriu įgūdžiai, vairavimo įgūdžiai (B kategorija), raštvedybos pagrindai.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. nr. (8 343) 59 213, el. p. info@marijampolesvsb.lt. 
Veiklos ataskaitos
Programos ir projektai

ES IR LR VALSTYBĖS BIUDŽETO FINANSUOJAMI PROJEKTAI, KURIUOSE DALYVAUJA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Projekto pavadinimas Projekto tikslas
1. Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse" Projekto tikslas: padidinti Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS KALVARIJOS, KAZLŲ RŪDOS IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖSE
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėjo vykdyti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“.
Projekto tikslas – padidinti Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybių tikslinių gupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. 
Siekiant įgyvendinti projekto tikslą, numatoma vykdyti šias sveikatos ugdymo priemones savivaldybėse: organizuoti tikslinių grupių asmenims skirtus informacinius ir (ar) šviečiamuosius renginius, mokymus ir kitas veiklas, skirtas tiesiogiai informuoti bei šviesti šių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis. Taip pat, formuoti tikslinių grupių asmenų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatingumo įgūdžius, skleisti gerąją patirtį.  Projekto metu sveikatos ugdymo priemones planuojama taikyti ir kaimo gyventojams – tokiu būdu siekiama mažinti skirtumą tarp vis didėjančių miesto ir kaimo gyventojų sveikatos netolygumų.
Per  2018 ir 2019 metus įvykdytos visos suplanuotos veiklos: 12 sveikatingumo mokymų (4 dienų trukmės) vaikams Marijampolėje, kurių metu per praktinius užsiėmimus vaikai mokomi sveikos gyvensenos žinių ir įgūdžių. Stovyklos metu vaikų laukė: fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimo praktiniai užsiėmimai, dailės terapija, saugaus eismo užsiėmimai, juoko joga, vaikų psichologinio pajėgumo didinimo užsiėmimai žaidimų pagalba, emocinio intelekto lavinimo dirbtuvės, pirmosios pagalbos bei burnos higienos įgūdžių lavinimo užsiėmimai, akių mankšta, ir daug kitų aktyvių veiklų. 
 
Vieno iš dalyvių mama pasidalino tokiu atsiliepimu apie stovyklą: „Vaikas grįžo iš stovyklos labai laimingas. Sakė gaila, kad taip trumpai, niekur jam nebuvo taip gerai kaip šioje stovykloje. Sakė mums jokių gazuotų gėrimų, jokio cukraus ant stalo, kad nebūtų, dantis valosi 2 kartus nereikia net priminti, mankštinasi. Labai ilgisi sutiktų draugų. Dar parsinešė dovanotą futbolo kamuolį su kuriuo nesiskiria. Ačiū, kad įnešėt į mūsų vasarą daugiau spalvų.“ 
6 sveikatos užsiėmimai vaikams  Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse, 38 paskaitos vaikams sveikos gyvensenos temomis, 6 (5 dienų trukmės) sveikatos stovyklos vyresnio amžiaus asmenims. Stovykloje vyksta įvairios sveikos gyvensenos paskaitos (streso valdymo, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo irk t.) ir praktiniai mokymai. 
 
17 paskaitų sveikos gyvensenos temomis vyresnio amžiaus asmenims, 7 dailės terapijos užsiėmimai ir 2 paskaita neįgaliesiems, 8 (po 16 val.) sveikatos stiprinimo programos suaugusiems asmenims, 13 sveikatos mokymų Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse, 2 paskaitos onkologijos tema, 1 (3 dienų trukmės) sveikatos stovykla Kalvarijoje su apgyvendinimu.
Per 2018 -2019 metų laikotarpį pasiektas unikalių asmenų rodiklis per visas savivaldybes 3078 dalyviai. 

Išsamesnė informacija apie projektą čia.

INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS

Projekto pavadinimas
Projekto tikslai
2. INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS
  • Sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą, kuri padidins asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, socialinės rizikos šeimoms ir jose gyvenantiems vaikams. Siekiant efektyvaus veiklos organizavimo ir paslaugų prieinamumo gerinimo numatoma parengti integruotos sistemos diegimo savivaldybėse tvarkos aprašus, aiškiai nustatant įstaigų, teikiančių priklausomybės ligų diagnostikos, gydymo ir socialinės integracijos paslaugas tarpinstitucinio bendradarbiavimo principus.
  • Kelti priklausomybės ligų srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus. Specialistų mokymas didins specialistų darbo našumą ir kels bendrą teikiamų paslaugų kokybę. Specialistai galės plačiau taikyti atvejo vadybos, motyvacinio interviu, ankstyvosios diganostikos ir kitus, mokslu pagrįstus, pagalbos metodus.

Projektą įgyvendina – Respublikinis priklausomybės ligų centras

Projekto partneris – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto biudžetas – 974 120,04 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Šalys:
Lietuva

Data: 2019–2022
Partneriai:
Projektas įgyvendinamas kartu su 15-lika savivaldybių iš 10-ties Lietuvos apskričių.

Rezultatai:
Kokybinis dabartinės situacijos tyrimas, integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašų parengimas, diegimas ir vertinimas 15-oje Lietuvos savivaldybių, 2 tarptautinės konferencijos, 30 apskritojo stalo diskusijų, 30 visuomenės informavimo renginių, savivaldybių-projekto partnerių specialistų mokymai atvejo vadybos, motyvacinio interviu, intervizijų vedimo, žemo slenksčio, užkrečiamųjų ligų prevencijos temomis, priklausomybės nuo alkoholio ankstyvos diagnostikos ir gydymo, ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo (AUDIT) temomis, priklausomybės konsultantų rengimas.

PROJEKTAS „SAUGOK SVEIKATĄ KOL JAUNAS 2“

Projektas „Saugok sveikatą kol jaunas 2“ skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Šakių, Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose. Šiose savivaldybėse, kaip ir visoje Lietuvoje jaunimo situacija išsiskiria esminėmis problemomis, tokiomis kaip santykinai žemas subjektyvios sveikatos bei gerovės įvertinimas, prasta psichinė sveikata, didėjantis rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo mastas, plintančios patyčios bei augantis savižudybių skaičius, nepakankamas sveikos mitybos ir lytinio švietimo prieinamumas. Projektas numato priemones pagerinti psichinės sveikatos paslaugų jaunimui pasiekiamumą ir kokybę. Diegiamos JPSPP bus sveikatos ir socialinio sektoriaus veiksmingo bendradarbiavimo modelis. Projektas sieks stiprinti sisteminį bei nuoseklų sveikatos, socialinių, teisėsaugos ir švietimo sektorių bendradarbiavimą šioms problemoms spręsti. Projektas numato priemones kurti ir įgyvendinti modernias mokymo programas, tobulinti tarpsektorinį bendradarbiavimą siekiant prasmingų pokyčių Lietuvos jaunimui, teikti paramą psichinės sveikatos skatinimo ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ir jų šeimų gerovei. Projekto veiklų tikslinės grupės – specialistai dirbantys su jaunimu arba tėvais (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai), tėvai, jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Viena iš būtinų sąlygų siekiant, kad Lietuvos ekonomika taptų pažangia, tvaria, integracine ir būtų skatinamas ekonomikos augimas – gera gyventojų sveikata. Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie vienos iš nacionalinių sveikatos apsaugos strateginių tikslų siekimo – rūpintis jaunimo sveikatos išsaugojimu bei gerinimu.

Projekto tikslas: jaunimo sveikatos prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Šakių, Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose.

Projektu bus siekiama nekeliant pavojaus ateities kartų gerovei, patenkinti visuomenės ekonominius, socialinius ir aplinkos gerovės poreikius: tiek trumpalaikius, tiek vidutinės trukmės ir – ypač – ilgalaikius. Įdiegtas JPSPP modelis leis kompleksiškai spręsti jaunimui aktualias sveikatos problemas, ugdyti jaunimo sveikos gyvensenos nuostatas, mažinti aplinkos ir socialinių veiksnių poveikį žmonių sveikatai, o tai, projekto poveikio teritorijoje leis sutaupyti ekonominius išteklius (mažės išlaidos gydymui, vaistams ir sveikatos paslaugoms, mažės skurdas ir padidės žmonių ekonominė galia) ir kuriama darni socialinė aplinka ir visuomenė (mažės alkoholio ir rūkalų, narkotinių medžiagų vartojimas jaunimo tarpe, atitinkamai sumažės nusikaltimų, padidės saugumo pojūtis bendruomenėse).

Projektas prisideda prie gero valdymo, nes:

1. Projektas bus vykdomas apjungiant trijų savivaldybių žmogiškuosius resursus, gerąją partirtį ir turimus bendradarbiavimo tinklus.
2. Tenkinamas egzistuojantis poreikis. Šiuo metu pastebimas jaunimo sveikatos rodiklių prastėjimas, matomos spragos jaunimo švietimo sveikos gyvensenos, sveikatos priežiūros srityse.
3. Sprendžiama aktuali problema. Projektas prisidės prie jaunimo sveikatos gerinimo, sveikos gyvensenos skatinimo, sveikos mitybos žinių ugdymo.
4. Bus vadovaujamasi įstatymo viršenybės, gebėjimų ir kompetencijos principais. Įgyvendinant projektą bus laikomasi visų projekto administravimą bei įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų. Projektui administruoti bus pasitelkta administravimo įmonė, turinti gebėjimų ir patirties įgyvendinant tarptautinius projektus.
5. Siekiant užtikrinti skaidrumą, projekto reikmėms įsigyjamos prekės, paslaugos ar darbai bus perkami atliekant viešųjų pirkimų procedūras.

Projekto stebėsenos rodikliai (numatytieji rezultatai): 

1300 žmonės, gavę paslaugas (paslaugas gavęs asmuo – 14-29 m. asmuo, kuriam buvo suteiktos JPSPP paslaugos ir (arba) 14-29 m. asmuo dalyvavęs JPSPP koordinacinio centro veiklose, tėvai dalyvavę edukaciniuose renginiuose. Skaičiavimo būdas – sumuojami projektų paslaugas gavę ir (ar) įgyvendintuose renginiuose/veiklose dalyvavę 14-29 m. asmenys. Nustatoma pagal renginių/veiklų lankomumo apskaitos žiniaraščius)
4,5 pasitenkinimo lygis suteiktomis paslaugomis (pasitenkinimas suteiktomis paslaugomis – paslaugas gavusių asmenų paslaugų vertinimas pagal skalę nuo 1 iki 5. Rodiklis bus nustatomas pagal nuolat atliekamų apklausų suvestines)
3 JPSPP koordinatoriai, apmokyti atvejo vadybos (atvejo vadybos bus apmokyti Šakių rajono, Vilkaviškio rajono ir Marijampolės rajono JPSPP koordinatoriai)
3 savivaldybės, įgyvendinančios atnaujintą jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelį 2014–2021 m. periode (projekte dalyvauja Šakių rajono, Marijampolės rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybės)
Projekto ateitis: sprendžiant jaunimo sveikatos problemas, įgyvendinant projektą bus įdiegti 8 JPSPP teikimo algoritmai, kurių taikymas padės išspręsti jaunimo psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos, lytinio švietimo, nutukimo ir išorinių mirties priežasčių prevenciją, užtikrins tinkamą, kokybišką ir savalaikį šių paslaugų teikimą jaunimui. Siekiant tikslo, projekto metu numatoma JPSPP Koordinacinio centro (KC) veiklos plėtra Šakių rajono savivaldybėje ir naujų KC įsteigimas Marijampolės ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, JPSPP bendradarbiavimo tinklo sukūrimas partnerių savivaldybėse, JPSPP viešinimas, JPSPP mokymai ir stovyklos tikslinėms auditorijoms – specialistams bei jaunimui. Portalo administravimas, siekiant sukurti modelį diegiančioms savivaldybėms prieinamą informacijos kaupimo ir komunikavimo įrankį, kurio pagrindinės funkcijos būtų: naujienų, mokomosios medžiagos, įvairių duomenų bazių pateikimas, algoritminių situacinių sprendimo schemų pateikimas, tikslinių grupių informuotumo skatinimas per tarpusavio bendravimą ir žaidimo elementų taikymą. Planuojama rengti ir teikti informaciją jaunimui, kaip elgtis ir kur kreiptis, kad būtum sveikas arba ką daryti turint sveikatos problemų. Specialistams skirtoje Portalo dalyje patalpinti informaciją, įgalinančią efektyviau ir kokybiškiau teikti paslaugas, susijusias su sveikata ir sveika gyvensena, pateikti algoritmus ir metodikas, informaciją apie JPSPP teikiančias įstaigas.Projekto metu išplėtotas JPSPP modelis padės ne tik greičiau ir efektyviau spręsti jaunimo sveikatos problemas, bet ir įvertinti, kokių paslaugų savivaldybėse trūksta, ar teikiamos paslaugos yra lengvai prieinamos jaunimui, t.y. sukurti, adaptuoti ir išplėtoti jaunimo sveikatos problemų sprendimo algoritmai galės būti naudojami ir kaip instrumentai, padedantys atlikti jaunimo sveikatos strategijos formavimą ir tuo pačiu padės sumažinti sveikatos skirtumus tarp Lietuvos rajonų (bei regionų).
 
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-12 10:36