Apie mus

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, įsteigta savivaldybės teisės aktų nustatytoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras propaguoja sveiką gyvenseną, vykdo gyventojų sveikatos būklės stebėseną ir atlieka kitas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse.


Tapatybė
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – nuolat tobulėjanti, kūrybiška, motyvuojanti keisti gyvenimo įpročius, organizacija.

Mūsų pagrindinės vertybės:

1. Pripažinimas
Pastebimas ir pripažįstamas kiekvieno darbuotojo indėlis į bendrą veiklą ir bendrą tikslą.

2. Aiškumas, konkretumas
Maksimaliai aiškiai ir konkrečiai formuluojamos ir pateikiamos užduotys.

3. Lygybė
Darbai ir atsakomybės paskirstomos vadovaujantis teisingumo ir lygybės principais.

4.  Bendradarbiavimas
Komandinio darbo, vienų kitiems pagalbos dėka, pasiekiami bendri tikslai ir rezultatai.

5.  Pagarba žmogui (geras mikroklimatas)
Kiekvienas darbuotojas yra gerbiamas, priimtas, įvertintas ir padrąsintas atvirai išsakyti savo nuomonę.
 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-06 09:54