Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

     Šiandienos vaikai yra visaverčiai visuomenės piliečiai. Jų asmenybės raida, patirtis, gebėjimas veikti ir priimti sprendimus yra pažangos, taip pat ir jų gyvenimo kokybės prielaida. Sveikesni vaikai turi geresnes produktyvaus gyvenimo galimybes, tačiau pastaraisiais metais mūsų šalyje mokinių sveikata nuolat blogėja. Būtina sveikatos prioritetą iškelti vertybių sistemoje, ugdyti su jos išsaugojimu ir stiprinimu susijusias vertybines orientacijas, diegti pozityvų požiūrį į savo ir kitų sveikatą, telkti šiam darbui tėvų, sveikatos priežiūros specialistų taip pat švietimo įstaigų vadovų, auklėtojų, mokytojų, kitų specialistų pastangas.
    Kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys yra užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolesnį vystymąsi sudarant tam palankias sąlygas. Mokykla yra palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti gyvenimo įgūdžius, tarp jų sveikos gyvensenos, plėtoti veiklą atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.
    Sveikos gyvensenos ugdymas yra vienas efektyviausių būdų padėti žmogui išlikti sveikam: nuolat rūpintis savo ir artimųjų sveikata, suvokti atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, naudotis naujausia visuomenei teikiama informacija apie sveikatos išsaugojimą, įgyti žinių ir įgūdžių stiprinti sveikatą.
Sveikatos priežiūra Marijampolės savivaldybės mokyklose vykdoma vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 1-484 „Dėl sveikatos priežiūros organizavimo Marijampolės savivaldybės mokyklose“.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-10-30 14:23