Naujiena

Šalies mokyklos pripažintos sveikatą stiprinančiomis ir aktyviomis mokyklomis

Šių metų rudenį Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras sulaukė kaip niekada daug prašymų iš įvairių šalies mokyklų, kad joms būtų suteiktas sveikatą stiprinančios mokyklos arba aktyvios mokyklos statusas.


Iš viso prašymus pateikė 170 šalies mokyklų, iš jų 90 – dėl sveikatą stiprinančios mokyklos pripažinimo ir 80 – dėl aktyvios mokyklos pripažinimo.

2019 m. gruodžio 10 d. įvyko Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos (toliau – Komisija)  posėdis, kurio metu buvo aptarti Komisijos narių vertintų sveikatos stiprinimo programų ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planų vertinimo ataskaitų rezultatai bei priimtos galutinės išvados. Komisija nusprendė 7 mokykloms nesuteikti aktyvios mokyklos vardo, likusių prašymus patenkinti.

Pateikiame Komisijos posėdžio galutines išvadas (Protokolas Nr. 2):

SVARSTYTA. Mokyklų sveikatos stiprinimo programų įvertinimas ir išvadų pristatymas.

NUTARTA.

Pripažinti 57 šalies mokyklas sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, iš kurių: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklą-darželį, Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Rūta“  ir 33 mokykloms pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, iš kurių Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinei mokyklai .

SVARSTYTA. Mokyklų dokumentų dėl aktyvios mokyklos pripažinimo įvertinimas ir išvadų pristatymas.

NUTARTA.

Pripažinti 73 šalies mokyklas aktyviomis mokyklomis, iš jų: Kalvarijos vaikų lopšelį-daželį „Žilvitis“, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją ir Kazlų Rūdos savivavldybės Plutiškių gimnaziją.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas yra stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Aktyvi mokykla – tai erdvė, kurioje mokiniams suteikiama didesnė ir kokybiškesnė fizinio aktyvumo ir sporto patirtis, aktyvumas skatinamas NE TIK mokykloje, bet prieš ir po jos. Viso to rezultatas – aukštesni vaikų pasiekimai, didesnis pasitenkinimas, geresnis lankomumas.


Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-29 19:44