Darbo taryba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu 2017 m. spalio 30 d. įvyko Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo tarybos rinkimai.
Darbo tarybos nariai:
  1. Žaneta Skinkienė – pirmininkė;
  2. Ilma Lementauskienė – sekretorius;
  3. Snieguolė Tarasevičienė.
Darbo tarybos pagrindinė funkcija yra atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.
Darbo tarybos veiklos reglamentas.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-07-25 15:12