Naujiena

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas

Šiemet pagal „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo“ veiklos aprašą šiais metais 40 val. konsultacijos buvo vykdomos Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, Marijampolės vaikų lopšeliuose-darželiuose „Vaivorykštė“ bei "Rūta" ir Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje "Žilvitis".Mokymų tikslas - didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.
Gebėjimų stiprinimo metu ugdymo įstaigos darbuotojai pristatė aktualias mokyklos ar įstaigos problemas psichikos sveikatos srityje. Konsultuojantys psichologai atsižvelgė į aktualius ugdymo darbuotojams iškylančius sunkumus ir taikė specialiai pritaikytas metodikas jiems išspręsti. Konsultacijų metu komanda su grupe atliko atvejų analizes ir ieškojo galimų problemų sprendimo būdų. Po kiekvienos konsultacijos komanda parengė teorines ir praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas.
Mokymai įgyvendinami taikant gerąja praktika ir moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas.
Praėjus 3 mėnesiams po mokymų pabaigos, komanda specialistų susitiko su grupe ir aptarė, kaip jai sekėsi įgyvendinti rekomendacijas, su kokiais iššūkiais buvo susidurta bei prireikus konsultavo kitais susijusiais klausimais. 
Dėkojame darbuotojams už dalyvavimą ir linkime Jiems sėkmės, pritaikant įgytas žinias darbo praktikoje.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-08 15:23