Naujiena

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas

Pagal „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo“ veiklos aprašą 2023 metais 40 val. mokymai buvo vykdomi Marijampolės Petro Armino progimnazijoje ir Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ bei Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“.


Mokymus vedė MB „Dropenta“ specialistai.
Šių mokymų tikslas - didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.
Gebėjimų stiprinimo metu ugdymo įstaigos darbuotojai pristatė aktualias mokyklos ar įstaigos problemas psichikos sveikatos srityje. Konsultuojantys psichologai atsižvelgė į aktualius ugdymo darbuotojams iškylančius sunkumus ir taikė specialiai pritaikytas metodikas jiems išspręsti. Konsultacijų metu komanda su grupe atliko atvejų analizes ir ieškojo galimų problemų sprendimo būdų. Po kiekvienos konsultacijos komanda parengė teorines ir praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas.
Mokymai įgyvendinami taikant gerąja praktika ir moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas.
Praėjus 3 mėnesiams po mokymų pabaigos, komanda specialistų susitiko su grupe ir aptarė, kaip jai sekėsi įgyvendinti rekomendacijas, su kokiais iššūkiais buvo susidurta bei prireikus konsultavo kitais susijusiais klausimais.
Dėkojame darbuotojams už dalyvavimą ir linkime Jiems sėkmės, pritaikant įgytas žinias darbo praktikoje.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-18 11:32