Naujiena

Bendrosios rekomendacijos visiems maisto tvarkymo subjektams karantino metu

Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teikia rekomendacijas maisto tvarkymo, pašarų įmonėms, veterinarinių paslaugų teikėjams ir visuomenei dėl COVID-19 sukeltos situacijos.


Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos maisto saugos agentūros (EFSA) duomenimis, šiuo metu nėra jokių mokslinių duomenų, kad COVID-19 galėtų plisti ar būtų perduodamas per maistą!

Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE), Pasaulio sveikatos organizacijos, Prancūzijos maisto, aplinkos ir darbuotojų sveikatos ir saugos agentūros (ANSES), Jungtinių Amerikos Valstijų ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, naminiai gyvūnai ir gyvuliai neplatina koronaviruso COVID-19!

Valstybės lygiu šalyje paskelbus karantiną dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19), maisto tvarkymo įmonės, vykdydamos valdžios institucijų nurodymus, turi įvertinti situaciją įmonėje (darbuotojų sveikatą, sumažėjusį darbuotojų skaičių, žaliavų kiekį, gaminamų produktų asortimentą, apimtis, technologijas, pakuotes ir pan.) ir taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose maisto gamybos, perdirbimo, sandėliavimo, paskirstymo, transportavimo ir tiekimo į rinką etapuose.

Šalyje laikinai nėra galimybės atlikti privalomąjį maisto tvarkymo įmonių darbuotojų sveikatos patikrinimą bei ribota galimybė išklausyti privalomuosius higienos žinių kursus ir įgyti / atnaujinti higienos įgūdžių pažymėjimą maisto tvarkymo įmonių darbuotojams. Todėl įmonės privalo pačios vykdyti tinkamą darbuotojų apmokymą ir užtikrinti, jog jie žinos ir tinkamai laikysis visų higienos ir maisto saugos reikalavimų.

Bendrosios rekomendacijos visiems maisto tvarkymo ir veterinarijos subjektams

Darbuotojų asmens higiena

Įmonės privalo:

• taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose prekybos, gamybos, perdirbimo, sandėliavimo, paskirstymo, transportavimo ir tiekimo į rinką etapuose;

• užtikrinti, kad veiklą vykdytų tik sveiki darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz.: sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.); 

• uždrausti prekybos vietose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

• užtikrinti, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima ir, jei reikia, darbuotojų sveikatos klausimais konsultuojamasi Sveikatos apsaugos ministerijos nurodytais kontaktais;

• užtikrinti, kad dažnai liečiami paviršiai įmonių patalpose (durų rankenos, maisto produktų laikymo lentynos / dėžės / stelažai / konvejeriai prekėms sudėti, kasos aparatai, atsiskaitymo kortelėmis aparatai ir kt.) ir maisto produktams (veterinarinėms prekėms) pervežti skirtos transporto priemonės būtų dezinfekuojami dažniau nei įprasta. Prekybos vietose užtikrinti apsipirkimui naudojamų vežimėlių ir krepšių valymą ir dezinfekavimą po kiekvieno jų panaudojimo. Jei vežimėlių ir krepšelių saugai užtikrinti papildomai naudojamos kitos priemonės, jų valymas ir dezinfekavimas gali būti atliekamas rečiau, bet ne rečiau kaip du kartus per dieną;

• užtikrinti, kad personalas būtų tinkamai apmokytas maisto higienos reikalavimų, vykdoma efektyvi priežiūra, kaip personalas laikosi higienos reikalavimų, o asmens higienai užtikrinti, t. y. rankoms nusiplauti, tualetai būtų tinkamai įrengti ir aprūpinti (su šiltu tekančiu vandeniu, skystu muilu,  specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis). Rekomendacijos tinkamai rankų higienai užtikrinti;

• informuoti ir reikalauti iš darbuotojų rankas plauti: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą; sutvarkius atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį; dirbus su pinigais;

• jei darbuotojai darbo metu naudoja vienkartines pirštines, užtikrinti, kad rankas jie plautų ar dezinfekuotų prieš apsimaudami, keisdami ir nusiėmę pirštines. Jei naudojamos vienkartinės pirštinės, būtina užtikrinti, kad darbo vietose būtų jų pakankamai (įskaitant skirtas pasikeitimui);

• užtikrinti, kad vienkartinės pirštinės nebūtų dezinfekuojamos skysčiais ir naudojamos pakartotinai jas nusiėmus;

• informuoti ir reikalauti iš darbuotojų tvarkant maistą vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);

• sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybę prekybos vietos darbuotojams reguliariai (ne rečiau kaip kas 2 val.), o esant poreikiui ir dažniau, kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis;

• turgavietėje ar viešoje vietoje prekybai išlaikyti bent 2 metrų atstumą tarp prekiautojų;

• užtikrinti pardavėjų darbą kas antroje kasoje, jei tarp jų neišlaikomas mažiausiai 2 metrų atstumas;

• užtikrinti, kad darbuotojai, tvarkantys gatavus maisto produktus (tuos maisto produktus, kurie skirti tiesioginiam žmonių vartojimui ir kurių nereikia išvirti arba kitaip perdirbti, tam kad būtų pašalintas arba iki priimtino lygio sumažintas atitinkamų mikroorganizmų kiekis), darbo metu dėvėtų veido kaukes. Tai leistų išvengti galimo viruso patekimo ant tvarkomo maisto produkto tais atvejais, kai virusas platinamas esant besimptomei infekcijos pasireiškimo formai ar inkubacijos laikotarpiu.

 Sveikatos būklės įsivertinimo forma maisto tvarkymo subjektams.

Veiksmai, kai darbuotojui nustatytas COVID-19

Jei įmonės administracija gavo informaciją apie darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir:

1) jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

2) arba išimtiniais atvejais darbuotojų sveikatos stebėjimą tęsiant darbą su šiomis asmens apsaugos priemonėmis (toliau – APP): kvėpavimo takų apsaugai – FFP2 respiratorius; kūno apsaugai – ilgas neperšlampamas chalatas ilgomis rankovėmis (jų neturint – galima naudoti kombinezoną arba chalatą su neperšlampama prijuoste); rankų apsaugai – vienkartinės pirštinės;

• apmokyti visą įmonės personalą tinkamai užsidėti, naudoti ir nusiimti AAP. Rekomenduojama pravesti mokymus su praktiniu AAP užsidėjimu / nusiėmimu, turėti apmokytų asmenų sąrašus su jų parašu. Rekomendacijos dėl AAP apsirengimo ir nusirengimo;

• rekomenduojama pakabinti AAP užsidėjimo ir nusiėmimo atmintines AAP užsidėjimo ir nusiėmimo vietose. Darbuotojai turi griežtai laikytis teisingos AAP užsidėjimo ir nusiėmimo procedūrų sekos;

• pastatyti paženklintas AAP surinkimo talpas AAP nusirengimo vietose;

• saugiai tvarkyti vienkartines AAP po naudojimo. Daugkartinio naudojimo apsaugos priemones – iš karto po naudojimo valyti ir dezinfekuoti;

• įvertinti galimą poveikį maisto saugai ir spręsti dėl maisto tiekimo rinkai, esant reikalui – konsultuotis su VMVT, jei asmuo, kuriam įtariamas ar patvirtintas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), vykdė maisto tvarkymo veiklą. Šiuo metu nėra įrodymų, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) būtų perduodamas per maistą, todėl nėra būtina visais atvejais šalinti maisto produktus, įtariant / nustačius darbuotojui COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją). Maisto tvarkymo subjekto patalpose privaloma atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją***;

• atlikti aplinkos paviršių valymą ir dezinfekciją laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų;

• užtikrinti, kad atliekant patalpų valymą ir dezinfekciją nebūtų užterštas maistas. Rekomenduojama išnešti maisto produktus, įrankius, naudojamus maisto tvarkymui, iš dezinfekuojamų patalpų, o jei to padaryti neįmanoma – turi būti imamasi kitų priemonių, apsaugančių maisto produktus nuo cheminės taršos. Patalpose, kuriose atliekama dezinfekcija, neturi būti vykdoma maisto tvarkymo veikla, neturi būti pašalinių asmenų. Po dezinfekcijos patalpomis galima naudotis tik gerai jas išvėdinus. Kada galima pradėti veiklą po dezinfekcijos priklauso nuo naudojamų dezinfekcinių preparatų (instrukcijose nurodytų reikalavimų dėl dezinfekcinių medžiagų ekspozicijos, po dezinfekcijos būtinų atlikti valymo darbų) ir naudoto dezinfekcijos būdo.

***Nevykdant nurodymų dėl dezinfekcijos, VMVT sprendimu įmonėms gali būti taikomi veiklos apribojimai (pagal VMVT direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Dažniausiai užduodami klausimai dėl COVID-19:

• https://vmvt.lt/koronavirusas-COVID-19-DUK


Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-14 12:36