Naujiena

BŪTINOSIOS PROCEDŪROS GRĮŽUS IŠ UŽSIENIO


Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma:

  • UŽSIREGISTRUOTI UŽPILDANT ANKETĄ
  • 14 DIENŲ IZOLIACIJA NUO GRĮŽIMO Į LIETUVĄ DIENOS (pagal skelbiamą valstybių sąrašą)

Elektroninę anketą galima užpildyti iš anksto prieš grįžtant. Tokią pačią popierinę anketos formą keliautojai galės užpildyti ir atvykimo vietoje.

ANKETA KELEIVIAMS
 

 BŪTINOSIOS PROCEDŪROS GRĮŽUS IŠ UŽSIENIO

1.    Kaip galima atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją?
Valstybės sienos kirtimas vykdomas per tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: automobilių kelių, geležinkelio, oro uostų, jūrų uostų. Sienos kirtimas vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime N. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nurodytuose sienos perėjimo punktuose.

2.    Kokie privalomi veiksmai atvykus į Lietuvos Respublikos teritoriją iš užsienio?

Keliautojams taikomos priemonės: https://nvsc.lrv.lt/lt

Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma:

1.    administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. Nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų;
2.    baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių (Tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Tas, kas būdamas medicinos įstaigos informuotas apie savo ligą ir įspėtas dėl apsaugos priemonių, kurių jis privalo laikytis bendraudamas su žmonėmis, sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga infekcine liga, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu).

Izoliacija taip pat netaikoma:

Tam tikrų profesijų atstovams:

1. Asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams, taip pat Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;
2. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
3. valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse dirbantiems asmenims, grįžusiems iš tarnybinių komandiruočių užsienyje;
4. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;
5. aukšto meistriškumo sportininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir jose dalyvauti, ir juos aptarnaujančiam personalui;
6. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;
7. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;
8. specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose, besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal;
9. asmenims, vykstantiems tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.
10. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai grįžtama iš valstybės (-ių), kurioje (-iose) sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų.


3.    Kada ir kaip galima gauti leidimą palikti izoliavimosi vietą?
Jūs galite kreiptis į NVSC, norėdami gauti leidimą palikti izoliavimosi vietą, esant šioms aplinkybėms :

1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje / laidotuvėse (tik sąlytį turėjusiems asmenims);
2. nuvykti į mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;
3. jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių turi pakeisti izoliacijos vietą;
4. užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo, verslo ar studijų reikalais, kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, leidimas nuvykti į darbo, studijų ar kitą, verslo reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio);
5. organizuoti ir ar dalyvauti savo ar artimo žmogaus vestuvėse, krikštynose ar jubiliejuje (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio);
6. užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje, išvykti iš Lietuvos Respublikos nepraėjus 14 dienų izoliavimo laikotarpiui;
7. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, kai jiems būtina nuvykti į valstybės institucijas ar įstaigas dėl su darbu susijusių dokumentų pateikimo ir (ar) gavimo ar kitais su darbu susijusiais klausimais.

Norint gauti leidimą palikti izoliavimosi vietą, galima kreiptis el. paštu info@nvsc.lt ir pateikti motyvuotą prašymą arba užpildyti prašymą NVSC interneto svetainėje: https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/leid-pal

4.    Kokios procedūros vykdomos patekimo į šalį punktuose (procedūrų eiliškumas gali skirtis)?
1.    Keliautojams išduodamos medicininės kaukės (jei jų neturi ar pageidauja pasikeisti).
2.    Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikra.
3.    Organizuojama išankstinė keliautojų elektroninė registracija, užpildant elektroninę formą:

a.    Forma į Lietuvos oro uostus lėktuvu, į jūrų uostą atplaukus keltu ar sausuma atvykusiems asmenims: https://keleiviams.nvsc.lt
b.    sausumos transportu atvykusiems tolimųjų reisų vairuotojams: https://vezejams.nvsc.lt
Jeigu elektroninė forma nebuvo užpildyta, atvykus pildomos popierinės registracijos formos.

4. Lietuvos oro uostuose nuskaitomi elektroninę formą užpildžiusių keliautojų QR kodai, vykdomas patikrinimas dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų (matuojama temperatūra, vykdoma apklausa). Grįžusių ar atvykusių Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lenkijos  Respublikos piliečių bei šiose valstybėse teisėtai gyvenančių asmenų, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lenkijos Respublikoje simptomų vertinimas nėra vykdomas.
5.    Jei simptomų nėra, asmenims pateikiami klausimai apie izoliavimosi vietą bei nuvykimo į ją būdą, teikiamos konsultacijos.

5. Kas vyksta, jei nustatoma temperatūra ar kiti COVID-19 ligai būdingi simptomai?
1. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Nustačius simptomus Lietuvos Respublikos piliečiams ar teisę Lietuvoje gyventi turintiems asmenims, iškviečiama GMP ir jie transportuojami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

6. Ar gavus neigiamą tyrimo rezultatą vis tiek privaloma izoliuotis 14 dienų nuo grįžimo į Lietuvą dienos?
Taip, izoliacija privalo būti taikoma 14 dienų, nepaisant laboratorinio tyrimo rezultato. 14 dienų – tai maksimalus inkubacinis periodas, kurio pradžioje gali nepasireikšti būdingi simptomai ir nosiaryklėje gali nesusidaryti pakankama viruso koncentracija. Bėgant laikui, virusas gali daugintis ir laboratorinių tyrimų rezultatas gali būti teigiamas, tad būtina izoliuotis ir stebėti savo sveikatos būklę 14 dienų.

7. Kaip pasiruošti atvykimui į Lietuvą?
1.    Užpildyti elektroninę formą:

a.    Forma į Lietuvos oro uostus lėktuvu, į jūrų uostą atplaukus keltu ar sausuma atvykusiems asmenims: https://keleiviams.nvsc.lt
b.    sausumos transportu atvykusiems tolimųjų reisų vairuotojams: https://vezejams.nvsc.lt

2.  Pasirūpinti tinkama izoliavimosi vieta: grįžęs iš užsienio asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute / name ar gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Jei nėra galimybės užtikrinti šių sąlygų, suderinus su NVSC sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.
4.    Jei asmuo neturi tinkamos izoliavimosi vietos, jam rekomenduojama dar prieš kelionę kreiptis į savivaldybę, kurioje asmuo yra registruotas. Savivaldybių kontaktai: https://koronastop.lrv.lt/lt/kontaktai

 

NVSC informacija


Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-02 10:47