Naujiena

Elektroninės cigaretės: kas keičiasi nuo 2022 m. gegužės 1 d.?

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. keisis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas) įtvirtintas elektroninės cigaretės apibrėžimas.


Šiuo metu Įstatyme  elektroninių cigarečių apibrėžimas apima daugkartines elektronines cigaretes ir vienkartines elektronines cigaretes, kurių sudėtyje yra nikotino. Pasikeitus apibrėžimui, elektroninės cigaretės sąvoka bus išplėsta ir apims ir tas vienkartines elektronines cigaretes, kurių sudėtyje nėra nikotino. Tai reiškia, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. elektroninėms cigaretėms ir jų pildyklėms be nikotino bus taikomi tie patys Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai kaip ir elektroninėms cigaretėms, jų pildyklėms su nikotinu, įskaitant ir reikalavimą turėti licenciją verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, norint parduoti ir laikyti su tabako gaminiais susijusius gaminius. Taip pat bus draudžiama minėtų gaminių prekyba asmenims, jaunesniems kaip 18 m., jų reklama, nuotolinė prekyba ir kt.


Pažymima, kad pasikeitus elektroninių cigarečių apibrėžimui naujos licencijų rūšys neatsiras, todėl įmonėms, jau turinčioms licencijas verstis gamyba, mažmenine ir (ar) didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kreiptis dėl naujų licencijų išdavimo nereikės.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos rinkai bus galima tik tas elektronines cigaretes ir jų pildykles be nikotino, apie kurias yra pateiktas pranešimas ES bendru elektroniniu registravimo portalu EU-CEG, o nuo pranešimo pateikimo yra praėję ne mažiau kaip 6 mėnesiai.


Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-01 13:30