Naujiena

Ieškome visuomenės sveikatos specialisto darbui ugdymo įstaigoje

Pagrindiniai reikalavimai
Pretendentas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.


Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ieško visuomenės sveikatos specialisto darbui ugdymo įstaigoje

Pagrindiniai reikalavimai
Pretendentas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

Kiti reikalavimai:
- asmeninis sveikos gyvensenos praktikavimas;
- komunikabilumas;
- kūrybiškumas;
- atsakomybė;
- darbo Microsoft Office programiniais paketais įgūdžiai;
- vairavimo įgūdžiai (B kategorija), nuosavas automobilis;
- orientacija į rezultatą;
- raštvedybos pagrindai;
- pretendentas turi išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos priežiūrą, nuostatas.

Darbo aprašymas
Visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.
Visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje uždaviniai:
• vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
• ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
• vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją ugdymo įstaigoje;
• organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje;
• esant nepalankiai epidemiologinei situacijai organizuoti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą mokyklos bendruomenės nariams, vykdyti atvejų epidemiologinį ištyrimą.

Darbo užmokestis
Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 aktualia redakcija.

Kontaktinė informacija:
Kontaktinis asmuo Lina Laukaitienė 
Tel. nr. (8 343) 59 213, mob. 8 698 38 538.
El. p. lina.laukaitiene@marijampolesvsb.lt

Apie įstaigą plačiau www.marijampolesvsb.lt arba www.facebook.com/Marijampolės savivaldybės visuomenes sveikatos biuras

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-28 12:23