Naujiena

Kaip saugiai organizuoti vaikų vasaros poilsį stovyklose

Pasibaigus mokslo metams veiklą pradeda vaikų poilsio stovyklos. Primename, kad pagrindinius vaikų poilsio stovyklų sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Ši higienos norma taikoma poilsio stovykloms, kuriose numatytas vaikų apgyvendinimas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai atkreipia dėmesį, kad stovyklų veiklai nėra reikalingas leidimas-higienos pasas, tačiau jų organizatoriai privalo užtikrinti saugias poilsio, ugdymo ir priežiūros sąlygas.


Stovyklos kontroliuojamos

NVSC, gavęs skundą ar prašymą dėl visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimų, atlieka vaikų poilsio stovyklų kontrolę. Praėjusiais metais NVSC specialistai gavo 3 skundus (2 iš jų buvo pagrįsti). Konstatuoti tokie pažeidimai:

  • darbuotojai nepasitikrinę sveikatos, neišklausę pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymų;
  • nepažymėtos maudymosi vietų, skirtų vaikams, ribos;
  • netinkama patalpų ir įrangos priežiūra (patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius nešvarūs);
  • patalpų įrengimas neatitinka reikalavimų (ne visi sanitariniai įrenginiai veikiantys ir techniškai tvarkingi; ne visų stovyklos patalpų grindų danga lygi, neslidi ir lengvai valoma drėgnuoju būdu);
  • patalpos, vartotojai neaprūpinami būtinu inventoriumi (tualeto ir prausyklos patalpoje nėra asmens higienos priemonių);
  • karštas ir šaltas vanduo ne nuolat tiekiamas į dušus, prausyklas, valgyklą ar kitą vaikus maitinti pritaikytą patalpą ar vietą.

Reikalavimai maudymosi vietoms, kuriose nėra įteisinti paplūdimiai

Maudymosi vietų, skirtų vaikams, ribos turi būti pažymėtos. Svarbu atkreipti dėmesį į maudymosi vietų gylį. Jis turi būti ne didesnis kaip 0,7 metro ikimokyklinio amžiaus vaikams ir vaikams, nemokantiems plaukti, bei ne didesnis kaip 1,3 metro mokyklinio amžiaus mokantiems plaukti vaikams. Taip pat svarbu, kad maudymosi vietose priėjimas prie vandens būtų neslidus, neklampus, nebūtų šalto gruntinio vandens versmių, verpetų ar didelių bangų. Vandens telkinio dugnas neturi būti akmenuotas, klampus, duobėtas, užterštas, o vandens paviršius – apaugęs dumbliais.

Visi įrenginiai  – sutvirtinti ir tvarkingi

Gyvenamieji kambariai, tualeto, prausyklos, dušo patalpos turi būti atskiros mergaitėms ir berniukams. Svarbu pasirūpinti, kad tualeto ir prausyklos patalpose būtų pakankamai asmens higienos priemonių – tualetinio popieriaus, muilo, rankų džiovintuvų ar vienkartinių rankšluosčių. Gyvenamuosiuose kambariuose gali būti įrengta 10 vietų vaikams iki 10 metų ir 5 vietos vyresniems vaikams. Kambariuose kiekvienam vaikui turi būti numatyti baldai ar vieta asmeniniams drabužiams ir daiktams laikyti. Kiekvienam vaikui skiriama lova, pagalvė, antklodė, lovos skalbiniai, 2 rankšluosčiai. Jei rankšluosčiais ir lovos skalbiniais nebus aprūpinama, turi būti informuojama iš anksto. Gyvenamuosiuose kambariuose, poilsio ir ugdymo patalpose turi būti užtikrintas natūralus vėdinimas.

Mitybos režimas

Vaikai turi būti maitinami pagal poilsio stovyklos vadovo patvirtintus valgiaraščius ne rečiau kaip kas 3,5‒4 val. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus, turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas. Taip pat turi būti sudarytos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens. Jei poilsio stovykloje vaikai kasdieną intensyviai sportuoja, valgiaraščiai jiems turi būti sudaromi atsižvelgiant į padidėjusį energijos poreikį.                                       

Žaidimų ir poilsio aikštelės – valomos, žolė – nušienauta

Vaikų žaidimų aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat užsiteršus. Vaikų žaidimo dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo. Smėlyje neturi būti parazitų (askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų) kiaušinių. 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo birželio 1 d. buvo sušvelninti reikalavimai vasaros stovykloms, tačiau ir toliau svarbu laikytis asmens higienos, dažnai liečiamų paviršių dezinfekcijos  ir kitų reikalavimų. Plačiau apie tai skaitykite Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20NEFORMALIOJO%20VAIK%C5%B2%20%C5%A0VIETIMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20PAKEITIMO%20(V-1320).pdf

 

 

Nacionalinis viuomenės sveikatos centras

Lina Grinytė-Jauniškienė

Tel. 8 659 56 255

El. p. lina.jauniskiene@nvsc.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-12 21:25