Naujiena

Kviečia dalyvauti konkurse

Racionali vaikų mityba – sveikatos pagrindas. Ji turi įtakos fizinei ir protinei vaikų raidai, imunitetui, darbingumui bei gyvenimo trukmei. Manoma, kad tvirti sveikos mitybos įpročiai, įgyti, suformuoti vaikystėje ir paauglystėje, išlieka ir turi teigiamą įtaką sveikatai. A. Fitzgeraldo teigimu, vaikų mitybos įpročius lemia šie veiksniai: individualūs veiksniai – maisto pasirinkimas ir suvokimas, kas yra sveika mityba ir šeimos veiksniai – sveikos mitybos įpročių formavimas namuose ir už šeimos ribų – maitinimasis mokyklos valgyklose, kavinėse.


PATVIRTINTA
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa”
direktoriaus 2021m. kovo 8 d.
įsakymu Nr. V- 45

 MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ KONKURSO „IŠRADINGIAUSIAS VALGIARAŠČIO PATIEKALAS”, SKIRTO PASAULINEI SVEIKATOS DIENAI PAMINĖTI, NUOSTATAI
 Racionali vaikų mityba – sveikatos pagrindas. Ji turi įtakos fizinei ir protinei vaikų raidai, imunitetui, darbingumui bei gyvenimo trukmei. Manoma, kad tvirti sveikos mitybos įpročiai, įgyti, suformuoti vaikystėje ir paauglystėje, išlieka ir turi teigiamą įtaką sveikatai. A. Fitzgeraldo teigimu, vaikų mitybos įpročius lemia šie veiksniai: individualūs veiksniai – maisto pasirinkimas ir suvokimas, kas yra sveika mityba ir šeimos veiksniai – sveikos mitybos įpročių formavimas namuose ir už šeimos ribų – maitinimasis mokyklos valgyklose, kavinėse.
 I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų konkurso „Išradingiausias valgiaraščio patiekalas“ (toliau konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimą, vertinimą, apdovanojimą ir baigiamąsias nuostatas. 
 2. Konkursą organizuoja – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa”, adresas: Rasos g. 21, Marijampolė, LT 68187, el. paštas l.darzelis.rasa@gmail.com 
 3. Konkurso partneriai: Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
 II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 4. Konkurso tikslas – skatinti ugdymo įstaigas ieškoti kūrybiškų sprendimų, sudarant valgiaraščius, skatinančius vaikų sveikos mitybos įpročių formavimąsi.
 5. Uždaviniai: 
 5.1. vykdyti informacijos sklaidą apie maisto produktų, atitinkančių sveikos mitybos reikalavimus, vartojimą; 
 5.2. populiarinti vaikų valgiaraščio papildymą išradingiausiais patiekalais, pagal galimybę įtraukiant juos į vaikų maitinimą ugdymo įstaigose; 
 5.3. skatinti ir plėtoti Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, kuriant patrauklius subalansuotos mitybos valgiaraščius vaikui. 
III. KONKURSO DALYVIAI 
 6. Konkurso dalyviai – Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojai, atsakingi už vaikų maitinimo valgiaraščių sudarymą.
 IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 7. Konkurse dalyvaujanti ugdymo įstaiga: 
 7.1. iš savo maitinimo valgiaraščio išrenka išradingiausią ir patraukliausią patiekalą; 
 7.2. patiekalo sudedamosios dalys turi atitikti vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus; 
 7.3. ugdymo įstaiga gali pateikti vieną patiekalą (t.y. vienoje lėkštėje esantis maistas, jei patiekalas susideda iš kelių komponentų, gali būti ir variacija kelių komponentų, pvz.: maltinis, garnyras, salotos);
 7.4. parengia aiškiai, suprantamai, be klaidų, su ingredientų ir gamybos eigos aprašymu patiekalo receptą (2 priedas); 
 7.5. nuo 2021 kovo 22 d. iki Balandžio 9 d. ugdymo įstaiga atsiunčia bent vieną patiekalo galutinę nuotrauką jpg formatu, dalyvio anketą (priedas Nr.1), parašytą receptą (priedas Nr.2) (teksto šriftas: Times New Roman, šrifto dydis: 12) organizatoriams el. paštu: l.darzelis.rasa@gmail.com
 V. VERTINIMAS IRAPDOVANOJIMAI 
 8. Konkurse dalyvaujančių ugdymo įstaigų patiekalo nuotraukas su recepto aprašu vertins sudaryta komisija: Lina Laukaitienė – Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas; Raselė Sutkauskienė – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ direktorė; Kristina Dembinskienė - Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ vaikų slaugytoja; Neringa Kirkliauskienė - Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ tėvų komiteto atstovas. 9.Vertinimo kriterijai:
 9.1. patiekalo originalumas;
 9.2. patiekalo atitiktis sveikos mitybos reikalavimams;
 9.3.patiekalo estetinis vaizdas ir pateikimas; 
 10. Konkursui pateikto patiekalo nuotraukos nuo 2021-04-20 bus talpinamos interneto svetainėje http://www.ldrasa.lt 
 11. Konkurso dalyvių patiekalai, neatitinkantys nurodytų reikalavimų, nebus eksponuojami. 
 12. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” interneto svetainėje http://www.ldrasa.lt ir informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.
 13. Konkurso nugalėtojai apdovanojami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” direktoriaus padėkos raštu, diplomu ir įsteigtais UAB „Marijampolės pieno konservai“ ir UAB „Mantinga“ prizais. 
 14.Visiems konkurso dalyviams bus išsiųsti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” direktoriaus padėkos raštai.
 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 15. Ugdymo įstaiga, pateikdama patiekalo nuotrauką konkursui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
 16. Konkurso nuostatuose įvardintomis sąlygomis pateikta dalyvio anketa suteikia organizatoriams teisę dalyvių patiekalų nuotraukas bei receptus skelbti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” interneto svetainėje http://www.ldrasa.lt, socialiniuose tinkluose ar spaudoje.
 17. Konkurse pateikti patiekalų receptų aprašymai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami konkurso sklaidos tikslais. 
 18. Daugiau informacijos apie konkursą teikia: Konkurso iniciatorė - Kristina Dembinskienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” vaikų slaugytoja, tel. 8 65049498, el. p. l.darzelis.rasa@gmail.com

Paskutinį kartą redaguota: 2021-03-16 23:16