Naujiena

2019 m. kuprinių svėrimo rezultatai

Marijampolės visuomenės sveikatos biuras visose savivaldybės ugdymo įstaigose jau devinti metai iš eilės sveria mokinių kuprines. Šios akcijos tikslas – atkreipti mokinių ir jų tėvelių dėmesį į mokyklinės kuprinės svorį ir turinį, bei neigiamą sunkios kuprinės poveikį vaiko sveikatai. Visuomenės sveikatos specialistės, dirbančios mokyklose, vertino, kokią kūno masės dalį sudaro mokinio kuprinė.


Nešiojant sunkesnę kaip 15 proc. kūno masės kuprinę, gali pradėti skaudėti nugarą, atsirasti stuburo pakitimų, formuotis stuburo iškrypimas į šoną – skoliozė. Pagal higienos normos reikalavimus (HN 41:2016 „Mokyklinė kuprinė. Bendrieji ir specialieji sveikatos saugos reikalavimai“) kuprinių svoris, išskyrus kuprines su ratukais, pradinių klasių mokiniams turi būti ne daugiau kaip 700 gramų, vyresniųjų klasių mokiniams – ne daugiau kaip 1000 gramų.
Šiemet akcija buvo skirta 2, 5 klasių mokiniams. Ši amžiaus mokinių grupė buvo atrinkta dėl kelių priežasčių: 7-10 metų vaikams vyksta ryškūs laikysenos pakitimai, o stuburas dar ne visai sukaulėjęs, lankstus. Be to, pradinių klasių mokiniai stengiasi būti stropūs, nieko nepamiršti ir kuprinėje nešiojasi daug nebūtinų daiktų: visos savaitės pamokų vadovėlius, kitas mokymosi priemones, net žaislus. 11–12 metų vaikams aktyviai formuojasi kaulų bei raumenų sistemos. Taip pat, 5-oje klasėje mokymo disciplinas dėsto keli mokytojai, pamokos vyksta dalykiniuose kabinetuose.
Akcijos metu pasvertos 726 mokinukų kuprinės (iš kurių 503 antrų klasių ir 223 penktų klasių mokinių kuprinės).
Svėrimo rezultatai parodė, jog 33,6 proc. antrų klasių mokinių kuprinės svėrė ne daugiau 10 % jų kūno svorio. Nuo 10 % iki 15 % kūno svorio kuprines turėjo didžioji dauguma antrokų - 49,7 proc., o 16,7 proc. mokinių kuprinės buvo per sunkios (žr. 1 paveikslą). Lyginant su 2018 m. antrokų kuprinės šiemet buvo sunkesnės. Per didelį svorį, ypač pradinių klasių mokiniams, sudaro per sunkios tuščios kuprinės, ne pamokoms reikalingos priemonės, o papildomi daiktai: neišimtos vakarykštės dienos knygos ir pratybų sąsiuviniai, spalvinimo knygos, dideli penalai, aplankai kietais viršeliais ar didelės pripildytos gertuvės.

1 pav. 2 klasių mokinių kuprinių svorio pasiskirstymas (2016-2019 m.)

Penktų klasių mokinių rezultatai parodė, jog didžiosios daugumos – 51,1 proc. stebėtų penktų klasių mokinių kuprinės svėrė ne daugiau 10 % jų kūno svorio. 10-15 % kūno svorio kuprines turėjo 45,3 proc. mokinių, o 3,6 proc. mokinių kuprinės buvo per sunkios (žr. 2 paveikslą). Lyginant su 2018 m. mažiau penktokų kuprinių svėrė daugiau kaip 15 % vaiko kūno svorio.

2 pav. 5 klasių mokinių kuprinių pasiskirstymas pagal svorį (2017-2019 m.)

Jau keletą metų iš eilės pastebima, jog po antrokų kuprinių svėrimo tėveliai ir patys mokiniai daugiau dėmesio skiria kuprinės ir jos turinio pasirinkimui, todėl vyresnėse klasėse pastebima kuprinių lengvėjimo tendencija. Galima pasidžiaugti ir dėl to, jog 2018 m. sumažėjo jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis susirgisių vaikų skaičius lyginant su 2017 m.

Marijampolės savivaldybėje 2018 m. jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis susirgisiųjų rodiklis siekė 48,5/1000 gyv., o šalies vidurkis atitinkamu laikotarpiu buvo 69,02/1000 gyv.

Visuomenės sveikatos specialistai sverdami kuprines atkreipė dėmesį ne tik į mokinio kuprinės svorį, bet ir į kuprinės tipą, nešiojimo būdą. Džiugu paminėti, kad visų mokinių kuprinės buvo su dviem rankenomis. Dauguma antrokų kuprines nešioja ant abiejų pečių. Dėje penktoje klasėje išryškėja įdingas įprotis kuprinę nešioti tik ant vieno peties. Taip elgėsi 15,2 proc. penktokų.

Daugiau nei pusė (73 proc.) mokinių turi atšvaitą pritvirtintą ant kuprinės, tačiau manome, kad šis rodiklis yra nepakankamas norint užtikrinti vaikų saugumą tamsiu paros metu. Nors galime pasidžiaugti, kad lyginant su 2018 m. vaikų, nešiojančių atšvaitą, skaičius išaugo 9,8 proc.

Paklausus pačių mokinių nuomonės, net 89,9 proc. mokinių teigė, jog jų nešiojamos kuprinės yra tinkamos ir tik 10,1 proc. (realiai per sunkių kuprinių svėrimo metu buvo 12,7 proc.) manė, kad jos yra gerokai per sunkios. Per sunkiomis kuprinėmis daugiau skundėsi antros klasės mokiniai. Lyginant su 2018 m. vis daugiau mokinių galvoja, kad jų kuprinės yra per sunkios.

Svėrimo metu mokiniams padalintos skrajutės su patarimais, kokia turi būti mokyklinė kuprinė, kad ji nežalotų vaikų, būtų praktiška, patogi bei saugi.

Specialistai kiekvienais metai organizuoja panašias nespecifines prevencines priemones ugdymo įstaigose, kurių metu ne tik apeliuoja į vaikų elgseną ir sąmoningumą, bet ir stengiasi atkreipti tėvelių dėmesį, kad šie skirtų kuo daugiau laiko savo atžalų kuprinės turinio kontrolei.


Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-27 16:47