Naujiena

2022 M. KUPRINIŲ SVĖRIMO REZULTATAI

Marijampolės visuomenės sveikatos biuras visose savivaldybės ugdymo įstaigose jau daugelį metų sveria mokinių kuprines. Paskutinis svėrimas buvo atliktas 2019 m. Šios akcijos tikslas – atkreipti mokinių ir jų tėvelių dėmesį į mokyklinės kuprinės svorį ir turinį, bei neigiamą sunkios kuprinės poveikį vaiko sveikatai. Šiais metais visuomenės sveikatos specialistės, dirbančios mokyklose, vertino, kokią kūno masės dalį sudaro mokinio kuprinė.


Nešiojant sunkesnę kaip 15 proc. kūno masės kuprinę, gali pradėti skaudėti nugarą, atsirasti stuburo pakitimų, formuotis stuburo iškrypimas į šoną – skoliozė. Pagal higienos normos reikalavimus (HN 41:2016 „Mokyklinė kuprinė. Bendrieji ir specialieji sveikatos saugos reikalavimai“) kuprinių svoris, išskyrus kuprines su ratukais, pradinių klasių mokiniams turi būti ne daugiau kaip 700 gramų, vyresniųjų klasių mokiniams – ne daugiau kaip 1000 gramų.

Šiemet akcija buvo skirta 2, 5 klasių mokiniams. Ši amžiaus mokinių grupė buvo atrinkta dėl kelių priežasčių: 7-10 metų vaikams vyksta ryškūs laikysenos pakitimai, o stuburas dar ne visai sukaulėjęs, lankstus. Be to, pradinių klasių mokiniai stengiasi būti stropūs, nieko nepamiršti ir kuprinėje nešiojasi daug nebūtinų daiktų: visos savaitės pamokų vadovėlius, kitas mokymosi priemones, net žaislus. 11–12 metų vaikams aktyviai formuojasi kaulų bei raumenų sistemos. Taip pat, 5-oje klasėje mokymo disciplinas dėsto keli mokytojai, pamokos vyksta dalykiniuose kabinetuose.

Akcijos metu pasvertos 740 mokinukų kuprinės (iš kurių 480 antrų klasių ir 160 penktų klasių mokinių kuprinės), kur nustatyta, jog tik 38,8 proc. mokinių kuprinės svoris neviršija rekomendacijų, t.y. nešiojamos kuprinės svoris neviršija 10 % vaiko kūno svorio. Džiugu, kad net 82 proc. mokinių svertų kuprinių neviršijo maksimalaus leidžiamo mokinio kūno svorio ir kuprinės santykio, kuris turėtų būti ne daugiau 15 % kūno svorio. Vis dėl to 18 proc. mokinių kuprinių buvo per sunkios mokiniams.

Lyginant su 2019 m. svėrimo duomenimis, pastebima kuprinių sunkėjimo tendencija (žr. 1 paveikslą).

 

1 pav. Mokinių kuprinių svorio pasiskisrtymas (2017-2022 m.)

(Šaltinis. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras)

 

Svėrimo rezultatai parodė, jog 29 proc. antrų klasių mokinių kuprinės svėrė ne daugiau 10 % jų kūno svorio. Nuo 10 % iki 15 % kūno svorio kuprines turėjo didžioji dauguma antrokų – 48,2 proc., o 22,8 proc. mokinių kuprinės buvo per sunkios (žr. 2 paveikslą). Lyginant su 2019 m. antrokų kuprinės šiemet buvo sunkesnės. Per didelį svorį, ypač pradinių klasių mokiniams, sudaro per sunkios tuščios kuprinės, ne pamokoms reikalingos priemonės, o papildomi daiktai: neišimtos vakarykštės dienos knygos ir pratybų sąsiuviniai, spalvinimo knygos, dideli penalai, aplankai kietais viršeliais ar didelės pripildytos gertuvės.

 

2 pav. 2 klasių mokinių kuprinių svorio pasiskirstymas (2016-2022 m.)

(Šaltinis. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras)

 

Penktų klasių mokinių rezultatai parodė, jog didžiosios daugumos – 68,1 proc. stebėtų penktų klasių mokinių kuprinės svėrė ne daugiau 10 % jų kūno svorio. 10-15 % kūno svorio kuprines turėjo 28,1 proc. mokinių, o 3,8 proc. mokinių kuprinės buvo per sunkios (žr. 3 paveikslą). Lyginant su 2019 m. daugiau penktokų kuprinių svėrė daugiau kaip 15 % vaiko kūno svorio.

 

3 pav. 5 klasių mokinių kuprinių pasiskirstymas pagal svorį (2017-2022 m.)

(Šaltinis. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras)

 

Jau keletą metų iš eilės pastebima, jog po antrokų kuprinių svėrimo tėveliai ir patys mokiniai daugiaus dėmesio skiria kuprinės ir jos turinio pasirinkimui, todėl vyresnėse klasėse pastebima kuprinių lengvėjimo tendencija.

Visuomenės sveikatos specialistai sverdami kuprines atkreipė dėmesį ne tik į mokinio kuprinės svorį, bet ir į kuprinės tipą, nešiojimo būdą. Džiugu paminėti, kad visų mokinių kuprinės buvo su dviem rankenomis. Dauguma antrokų kuprines nešioja ant abiejų pečių. Dažniausiai penktoje klasėje išryškėja įdingas įprotis kuprinę nešioti tik ant vieno peties. Galime pasidžiaugti, kad šiais metais taip elgėsi tik 3,7 proc. penktokų.

Dauguma (82,9 proc.) mokinių turi atšvaitą pritvirtintą ant kuprinės, tačiau manome, kad šis rodiklis yra nepakankamas norint užtikrinti vaikų saugumą tamsiu paros metu. Nors galime pasidžiaugti, kad lyginant su 2019 m. vaikų, nešiojančių atšvaitą, skaičius išaugo.

Paklausus pačių mokinių nuomonės, net 86,7 proc. mokinių teigė, jog jų nešiojamos kuprinės yra tinkamos ir tik 13,3 proc. (realiai per sunkių kuprinių svėrimo metu buvo 18 proc.) manė, kad jos yra gerokai per sunkios. Per sunkiomis kuprinėmis daugiau skundėsi penktos klasės mokiniai.

Svėrimo metu mokiniams padalintos skrajutės su patarimais, kokia turi būti mokyklinė kuprinė, kad ji nežalotų vaikų, būtų praktiška, patogi bei saugi.

Specialistai kiekvienais metai organizuoja panašias nespecifines prevencines priemones ugdymo įstaigose, kurių metu ne tik apeliuoja į vaikų elgseną ir sąmoningumą, bet ir stengiasi atkreipti tėvelių dėmesį, kad šie skirtų kuo daugiau laiko savo atžalų kuprinės turinio kontrolei.

 

Parengė visuomenės sveikatos specialistė,

vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą Sigita Čėsnienė


Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-07 21:51