Naujiena

Pirmosios pagalbos mokymai darbuotojams

Pirmoji pagalba – tai paprasti tikslingi veiksmai, naudojant turimas pirmosios pagalbos teikimo priemones ar kitokias priemones bei medžiagas, siekiant išsaugoti nukentėjusiojo gyvybę ar sustabdyti sveikatai žalingus veiksnius.


     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakyme Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatyta nuostata, kad pirmąją pagalbą turi mokėti suteikti mokytojai, mokytojų padėjėjai ir kiti pedagoginiai darbuotojai. Šie darbuotojai turi nuolat atnaujinti žinias ir įgūdžius.

     Tuo tikslu, spalio 14 ir 21 dienomis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ darbuotojams vyko pirmosios pagalbos mokymai. Šiuos mokymus vedė Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Snieguolė Tarasevičienė. Specialistė papasakojo ir pademonstravo pagrindinius pirmosios pagalbos teikimo žingsnius – pradinio gaivinimo ABC, užspringimo atvejis, gausus kraujavimas ir kita. Darbuotojai aktyviai dalyvavo apmokymuose. Mokymų pabaigoje darbuotojai pasidalino tik teigiamais įspūdžiais. O ar tu moki atlikti pradinį gaivinimą?

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Jurgita Levuškinienė


Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-04 08:49