Naujiena

Reikalavimai aukštojo mokslo studijoms, profesiniam mokymui ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloms

Lengvinant karantino sąlygas, nuo gegužės 25 d. įprasta forma leidžiama vykdyti profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklos, jei jų neįmanoma vykdyti per nuotolį, įprasta forma galės būti rengiamos nuo gegužės 30 d. Aukštųjų mokyklų vadovai, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai įpareigoti šias veiklas organizuoti užtikrinant kuo mažesnį kontaktą tarp asmenų.


Siekiant užtikrinti saugią aplinką aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, profesinių mokyklų mokytojams ir mokiniams, neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų tiekėjams ir dalyviams, organizatoriai įpareigojami laikytis šių ir kitų koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo prevencijos reikalavimų.

Vykdant aukštojo mokslo studijas, profesinį mokymą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą kontaktiniu būdu ribojami veiklose dalyvaujančių asmenų srautai, siekiant tarp asmenų išlaikyti saugų (ne mažesnį kaip 1 m) atstumą.

Prie įėjimo į veiklų vykdymo vietą pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), taip pat apie draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) (parsisiųsti).

Rekomenduojama prie įėjimo matuoti visų atvykstančių į kontaktinių veiklų vykdymo vietą asmenų kūno temperatūrą ir neįleisti asmenų, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių. Jiems turi būti rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.

Organizatoriai turi užtikrinti, kad kontaktinių veiklų vietoje dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, o jų sveikata būtų nuolat stebima. Darbuotojai, kuriems pasireiškia šie požymiai, turi būti nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.

Iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. Darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, jos laikotarpiu gali dirbti tik nuotoliniu būdu.

Organizatoriai turi užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys veiklose kontaktiniu būdu neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina šių veiklų vykdymas (pvz., valytojas, sargas, elektrikas, santechnikas ir pan.) ar kitais pašaliniais asmenimis.

Veiklų vykdymo vietose turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie jų patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai. Sudaromos sąlygos rankų dezinfekcijai: gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. Taip pat siūloma viešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos.

Veiklų vykdymo vietose patalpos turi būti kuo dažniau vėdinamos. Patalpos, kuriose vykdomos veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant jose dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos klasės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jie turi būti išvalomi ir dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas atliekamas atsižvelgiant į rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

Veiklose dalyvaujančių asmenų maitinimas organizuojamas laikantis viešojo maitinimo įstaigoms skirtų rekomendacijų, apgyvendinimas – atsižvelgiant į rekomendacijas apgyvendinimo paslaugų teikėjams.

Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą galite rasti čia.

 

Komunikacijos skyrius
El.p.info@smm.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-22 12:58