Naujiena

Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis

Visi sužalojimai, kurie padaromi dėl neatsargaus pirotechnikos priemonių naudojimo, yra labai pavojingi ir sunkiai gydomi.
Asmenims, leidžiantiems fejerverkus, patartina dėvėti apsauginius akinius, nes pagal JAV atliktus tyrimus, apie 40 proc. sužalojimų patiriama galvos srityje – tai akys, veidas, ausys, dar apie 40 proc. sudaro rankų ir pirštų sužalojimai. Dažniausi yra nudegimai.
Fejerverkais susižaloja 74 proc. vyrų, 26 proc. moterų. Vyrai paprastai susižeidžia patys, leisdami fejerverkus, o moterys juos stebėdamos.


PAGRINDINIAI SAUGUMO REIKALAVIMAI BEI PATARIMAI

 • Pirotechnikos gaminius pirkite tik specializuotose parduotuvese – visi pirotechnikos gaminiai Lietuvoje yra sertifikuojami;
 • Perkant pirotechniką būtina atkreipti dėmesį į jos išorės stovį. Gaminius laikykite sausoje vietoje, orginalioje pakuotėje. Atminkite, jog pirotechnikos gaminiams netinka drėgmė;
 • Įsigydami pirotechnikos gaminius, svarbiausiai atminkite, kad sudedamosios jų dalys yra degios. Jei elgsitės neatsargiai ir neteisingai juos laikysite, gaminiai lengvai užsidegs ir įsiplieks gaisras;
 • Nelaikykite pirotechnikos gaminių arti ugnies ar kitų šylančių įrenginių; nedenginkite lauže; nerūkykite šalia pirotechnikos gaminių;
 • Pradėdami darbą su bet kokiu pirotechnikos gaminiu, labai kruopščiai išnagrinėkite instrukciją ir atkreipkite dėmesį į saugumo reikalavimus. Būtina tiksliai laikytis naudojimo instrukcijų,
 • Niekada neardykite ir (ar) nebandykite išrinkti pirotechnikos gaminių;
 • Niekada nesinešiokite ir nelaikykite pirotechnikos gaminių kišenėje;
 • Uždegdami fejerverką, nelaikykite jo rankose. Atminkite – nėra fejerverkų, skirtų laikyti rankose;
 • Nesuveikus fejerverkui niekada nebandykite jo padegti dar kartą. Užtikrinkite, kad prie jo nieko nebūtų 20 minučių, tuomet panardinkite jį į vandenį;
 • Draudžiama naudoti pirotechnikos gaminius esant išgėrus ar apsvaigus;
 • Pirotechnikos gaminius naudokite griežtai pagal jų paskirtį;
 • Įvertinkite vietą, kurioje ketinate paleisti fejerverkus;
 • Niekada pirotechnikos gaminių nenukreipkite į žmones, gyvūnus, ar lengvai užsidegančius daiktus;
 • Pirotechnikos gaminius iš pakuotės imkite po vieną, ir prieš juos uždegdami, įpakavimą vėl uždarykite;
 • Žiūrovai turėtų stovėti taip, kad vėjas pūstų į nugarą, atitinkamu atstumu nuo fejerverko, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų;
 • Raketų skridimo trajektoriją pasirinkite taip, kad krintančios liekanos (strypeliai) nesužeistų žiūrovų, gyvūnų, nepadegtų pastatų ir pan.;
 • Pirotechnikos gaminius laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje; neleiskite vaikams žaisti su fejerverkais, taip pat su jų atliekomis.

DRAUDŽIAMA

 • platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;
 • naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos uždraustose vietose;
 • jeigu tai trukdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;
 • naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;
 • naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;
 • naudoti ir (ar platinti civilines pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;
 • naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
 • naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;
 • naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka reikalavimų, numatytų derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE, ir nėra tinkamai paženklintos.

CIVILNIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

 • F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.
 • F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.
 • F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.
 • F4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti, jas naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai.
 • Pramoginės pirotechnikos priemonės pagal galingumą skirstomos į keturias klases: I klasės – labai mažo galingumo (įvairūs pirotechniniai žaislai ir kapsulės, maži ugnies lankai, konfeti, ugnies fontanai ir kt.), II klasės – mažo galingumo (ugnies geizeriai, petardos, ugnies fontanai, raketos su spalvotais šviesuliais ir sproginėjančiais mišiniais, spalvotų dūmų deglai ir kt., taip pat raketos), III klasės – vidutinio galingumo (petardos, taip pat kiti tik garsą skleidžiantys pirotechnikos gaminiai), IV klasės – didelio galingumo civilinės pirotechnikos priemonės.

Pagrindiniai pirotechnikos priemonių saugaus naudojimosi reikalavimai: 

 • Daugiašūvės baterijos statomos ant kieto, lygaus paviršiaus. Uždegus dagtį, būtina atsitraukti saugiu atstumu (ne arčiau kaip 25 m).
 • Raketos kotas įstatomas į gerai įtvirtintą vertikalų stovą, esantį ant lygaus, kieto pagrindo, ir uždegama dagtis. Būtina atsitraukti saugiu 25 m atstumu.
 • Vulkanai / fontanai statomi ant lygaus, kieto, nedegaus pagrindo. Uždegus dagtį, būtina atsitraukti saugiu atstumu.
 • Romėniškos žvakės pritvirtinamos prie vertikalaus kuolo, įtvirtinto žemėje, ir uždegama dagtis. Būtina atsitraukti saugiu atstumu.
 • Suktukai paguldomi ar pastatomi nurodyta kryptimi ant kieto pagrindo ir uždegama dagtis. Būtina atsitraukti saugiu atstumu.

Jei pirotechnikos gaminys neiššovė:

 • neikite prie jo mažiausiai penkias minutes arba tiek, kiek nurodyta instrukcijoje;
 • nebandykite jo ardyti ar uždegti iš naujo;
 • neužsidegusį ar neiššovusį gaminį reikia panardinti į vandenį, įdėti į maišelį ir išmesti į šiukšlių konteinerį.

 PIRMOJI PAGALBA

Dažniausios traumos, kai neatsargiai elgiamasi su pirotechnika, yra nutraukti pirštai. Jei įvyko tokia nelaimė, pirmiausia reikia užspausti kraujuojančią vietą švariu tvarsčiu, rankšluosčių ar kita švaria medžiaga. Nutrauktą pirštą įdėti į vieną maišelį, o tą maišelį –  į dar kitą maišelį su sniegu ar ledo kubeliais bei tuoj pat kviesti greitąją arba patiems vykti į ligoninę. Įsiminkite laiką kada įvyko trauma. Stebėkite nukentėjusio gyvybines funkcijas: sąmonę, kvėpavimą, pulsą.

      Pasitaiko, kad įvairių sprogmenų smulkios detalės ar žiežirbos sužeidžia akis. Tada reikia užmerkti akį ir aprišti, kad nebūtų mirksima ir labiau nepažeistų akies audinių, ir tuoj pat skubėti į gydymo įstaigą arba kviestis greitąją pagalbą.

      Būna, kad pirotechnika nudegina. Nudegintą vietą pakišti po tekančiu vėsiu kambario temperatūros vandeniu 20 minučių. Jei tokios galimybės nėra, galima pašaldyti sniegu ar ledu, bet tik per kokią nors medžiagą, o ne tiesiogiai. Negalima pradurti susidariusių pūslių. Netepti nudegusios vietos kremais, tepalais. Šaldant atsargiai numauti žiedus, apyrankes, nes nudegę ar traumuoti audiniai tinsta, o papuošalai, užspaus kraujotaką ir vėliau numauti gali būti neįmanoma, nebent tik nukirpti. Nudegintą paviršių reikia sutvarkyti taip pat, kaip ir bet kurią kitą žaizdą: uždengti sterilia medžiaga, tvarsčiu ir tik vos pritvirtinti.

      Plėštinių ar kitų pirotechnikos padarytų žaizdų geriau negydyti namuose, jos linkusios supūliuoti, be to, dažną reikia susiūti, kad neliktų didelio rando. Bet kuriuo atveju, be medikų pagalbos neišsiversite.


Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-09 22:09