Naujiena

TRIUKŠMO DIENOS PAMINĖJIMAS „PASIKLAUSYKIME TYLOS“

Kiekvienais metais paskutinį balandžio mėnesio trečiadienį minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena.


Ši diena skirta pažymėti visuotinį susirūpinimą dėl ilgalaikio triukšmo žalos visuomenės sveikatai ir atkreipti visuomenės dėmesį į visiems aktualią triukšmo problemą,    skatinti tylesnių namų, tylesnių ugdymo įstaigų bei tylesnės poilsio aplinkos sukūrimą. Kasdien mus supa daugybė garsų – vieni iš jų malonūs, kiti erzina. Triukšmas tapo nuolatiniu mūsų gyvenimo palydovu, stipriai kenkiančiu sveikatai.

Visuomenės sveikatos biuro specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Edita Perlibienė kartu su socialine pedagoge Aušra Galinskiene kvietė vaikų lopšelio – darželio  ugdytinius šią dieną bent pora minučių pabūti tyloje pasiklausyti „natūralaus triukšmo” – paukščių čiulbesio, medžių šlamesio ar užsiimti kitomis veiklomis tyloje. Šios dienos ugdomosios veiklos grupėse taip pat buvo orientuotos tylos supratimui ir pajautimui: ,,Boružiukų“ grupės vaikai stebėjo filmuką apie triukšmo žalą, piešė, žaidė žaidimą ‚,Išgirskime tylą“. Diskutavo ir išsakė savo nuomonę apie tylą. Ši veikla padėjo mažiesiems susimąstyti ir prisidėti prie tylesnės grupės aplinkos kūrimo, bei suprasti, kad galima užsiimti ir ramia, tylia veikla. ,,Kiškučių“ grupės vaikai atliko mankštą tyloje – kartojo rodomus pratimus be žodžių, kaip galima tyliau darbavosi, kurdami puokšteles mamytėms, ir atkreipė dėmesį į tai, kad namiškiams taip pat žalingas didelis triukšmas. ,,Meškučių“ grupės ugdytiniai žaidė žaidimą „Tylos karalius“. Išbandė šią veiklą tiek lauko, tiek grupės aplinkoje. Vaikai gebėjo nusakyti,  kas yra triukšmas ir tyla, kokius garsus girdi tyloje. Suprato kokie garsai mus supa. ,,Pelėdžiukų“ grupėje organizuotas pokalbis-diskusija apie triukšmą ir tylą. Klausantis ramios muzikos, ugdytiniai žaidė žaidimą ,,Tylos varpelis“. Lauke stebėjo gamtą, debesėlius, klausėsi paukščių balsų. Tyla padėjo ne tik nusiraminti, bet ir išgirsti save bei kitus.

Tylos valandėlės žmogui yra būtinos. Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie triukšmo mažinimo!


Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-04 16:22