Naujiena

Turniketo naudojimo taisyklės

Nuo 2022 metų sausio 1 d. privalomai keičiasi įmonėse/įstaigose bei Lietuvos Respublikoje registruotose kelių motorinėse transporto priemonėse bei geležinkelio transporto priemonėse naudojamų pirmos pagalbos rinkinių (vaistinėlių) sudėtis: papildomai bus privalomi turniketai, skirti stipriam kraujavimui stabdyti, vienkartiniai šalčio maišeliai, pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti.


Turniketas – tai pramoniniu būdu pagamintas arteriniam kraujavimui galūnėse stabdyti skirtas prietaisas, maunamas ant rankos ar kojos ir veržiamas tol, kol nustoja kraujuoti iš galūnės žaizdos. Jis naudojamas kaip pagrindinė gelbėjimo priemonė smarkiai kraujuojant iš žaizdos, kai išorinio kraujavimo nepavyksta sustabdyti spaudžiamuoju tvarsčiu (standartiniais būdais). Kraujavimas yra stiprus, jei matote srove tekantį kraują arba krauju sparčiai mirksta drabužiai. Tokį kraujavimą būtina stabdyti nedelsiant, nelaukiant medikų, nes žmogus iš stambiųjų kraujagyslių gali mirtinai nukraujuoti per 1,5 min.

Kraujavimo stabdymas

Pirmiausia liepkite šalia esantiems kviesti medikus telefonu 112. Jei šalia nieko nėra, kvieskite medikus sustabdę kraujavimą. Įsitikinkite, kad negresia pavojus ir suteikite pagalbą nukentėjusiam. Spauskite rankomis kraujuojančią vietą. Užsidėkite pirštines, uždėkite tvarstį ir spauskite rankomis. Uždėkite turniketą.

Kur taikomas turniketas?

Turniketą galima naudoti ir tada, kai taikyti standartinių būdų neįmanoma, pvz., kai yra itin daug sužeistųjų. Turniketo konstrukcija leidžia valdyti jį viena ranka, sužeistasis gali jį užsidėti pats, be kitų pagalbos per 10-30 sekundžių. Ši priemonė dažnai išgelbsti gyvybes iki atvykstant profesionaliai medicinos pagalbai.

Naudojimo taisyklės:

Turniketo naudojimo instrukcija skiriasi priklausomai nuo jo konstrukcijos, tačiau bendrosios taisyklės yra nekintamos:

  • turniketas dedamas 5–8 cm. virš žaizdos, bet ne ant sąnario;
  • dedant ant rūbų, būtina patikrinti, ar tarp turniketo ir galūnės nėra nereikalingų daiktų, tokių kaip raktai, telefonai, žiebtuvėliai ar kiti daiktai, kurie gali trukdyti tinkamai užveržti turniketu galūnės kraujotaką;
  • vieta po turniketu atlaisvinama nuo kietų daiktų (ištuštinama kišenė, pašalinamos grandinėlės, raiščiai ir t.t.);
  • turniketas suveržiamas iki kraujotakos sustabdymo, sukant jo rankenėlę (lazdelę), kol kraujavimas sustos ir pulsas galūnėje nebus apčiuopiamas;
  • nepavykus sustabdyti kraujavimo vienu turniketu, aukščiau pirmojo uždedamas antrasis turniketas;
  • uždėjus turniketą, būtina pažymėti uždėjimo laiką, tam skirtoje vietoje ant turniketo arba ant sužeistojo kūno užrašant raidę T ir uždėjimo laiką;
  • draudžiama ant turniketo dėti raiščius ar kitus įtvarus;
  • draudžiama atlaisvinti arba nuiminėti turniketą visiems, išskyrus medicinos personalą.

Jei būtina, kvieskite GMP. Kol atvyks medikai, stebėkite gyvybinius požymius – sąmonę (ar kalbinamas žmogus atsako), kvėpavimą ir kraujotaką. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverkite kvėpavimo takus ir įvertinkite kvėpavimą. Jei jis nekvėpuoja, pradėkite gaivinti  (atlikite 30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimus).


Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-07 13:01