Naujiena

Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija prisijungė prie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo

2020 metų pirmąjį pusmetį, o ypač šių metų antrąjį ketvirtį, mokykloms teko patirti ne vieną iššūkį užgriuvus COVID-19 pandemijai. Tačiau mūsų mokyklos parodė, kad gali su tuo susidoroti ir nenuleido rankų, o stengėsi dirbti dar intensyviau, kad būtų pastebėtos ir įvertintos.


Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau – Komisija) gavo 76 prašymus iš mokyklų, kurios pageidavo tapti sveikatą stiprinančiomis arba aktyviomis mokyklomis. 5 mokyklos siekė iš karto abiejų statusų. Iš 76 mokyklų, pateikusių prašymus, 51 mokykla siekė sveikatą stiprinančios mokyklos statuso ir 25 mokyklos – aktyvios mokyklos statuso pripažinimo. Daugiausiai prašymų sulaukta iš Šiaulių miesto, Vilniaus miesto ir rajono, Mažeikių ir  Klaipėdos miesto ir rajono mokyklų.

2020 m. birželio 10 d. įvyko Komisijos posėdis, kurio metu buvo aptarti sveikatos stiprinimo programų ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planų vertinimo rezultatai ir priimtos galutinės išvados:

NUTARTA. Bendru sutarimu pripažinti 43 šalies mokyklas, tarp jų ir Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijai, sveikatą stiprinančiomis mokyklomis,  ir 8 mokykloms, tarp jų Marijampolės vaikų lopšeliui darželiui "Vaivorykštė", pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.
Jau anksčiau sveikatą stiprinančių mokyklų statusą įgijusios 5 Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigos: Marijampolės profesinio rengimo centras, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, Marijampolės R. Stankevičiaus pagrindinė mokykla, Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“ ir Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-12 18:28